Fortsätt till innehållet

Politisk stridsåtgärd påverkar skolornas och daghemmens måltider och eftermiddagsverksamhet torsdag 14.12

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har meddelat om politiska stridsåtgärder som kommer att påverka städ- och matservicen vid Karleby stads skolor och daghem samt skolgångshandledarnas arbete torsdag 14.12.2023.

Stridsåtgärderna inleds torsdag 14.12. kl. 00.01 och avslutas samma dag kl. 23.59. De anställda som deltar i stridsåtgärderna arbetar inte på torsdag. JHL har också utlyst övertids- och skiftbytesförbud samt förbud mot tillfällig omplacering som gäller under tiden 11–14.12.

I objekten har man särskilda arrangemang på grund av stridsåtgärderna. Lokalerna städas inte på torsdag. Det blir också ändringar i skolornas och daghemmens måltider.

Skolornas och dahemmens måltider:

Grundskolor och gymnasieutbildning för unga

  • Ingen normal skollunch torsdag 14.12 på grund av stridsåtgärderna. Serveringen av julmat som planerats till torsdag flyttas till fredag 15.12.
  • Undervisningstjänster rekommenderar att eleverna tar med sig en matsäck till skolan som inte behöver värmas.
  • Eleverna och vårdnadshavarna informeras om detta via Wilma.

Daghem och förskoleundervisning

  • Vid daghemmen tar man till undantagsarrangemang. Frågan utreds för närvarande, och vårdnadshavarna informeras så snart som möjligt via Päikky.

Skolgångshandledare:

  • De skolgångshandledare som deltar i stridsåtgärderna arbetar inte på torsdag. De skolgångshandledare i vilkas arbete ingår sjukvårdsuppgifter omfattas inte av strejken (t.ex. assistans av diabetiker).
  • Skolorna har särskilda arrangemang både under skoldagen och under eftisverksamheten på grund av stridsåtgärderna. Skolorna informerar vårdnadshavarna om eventuella ändringar via Wilma.

På torsdag ordnas ingen eftermiddagsverksamhet i skolorna

På grund av stridsåtgärderna kan skolorna inte ordna normal eftermiddagsverksamhet. Vi ber att vårdnadshavarna beaktar att eftislokalerna inte heller kan användas av barnen utan en ledare.