Fortsätt till innehållet

Preciserad instruktion gällande coronavirustestning

Soite har gett preciserad instruktion gällande coronavirustestning för bildningsväsen i Soites medlemskommuner och för barnens vårdnadshavare.

Preciserad instruktion gällande coronavirustestning för barnens vårdnadshavare