Fortsätt till innehållet

Preliminära tidtabeller för gatusaneringar i centrum

I centrum av Karleby utförs gatusaneringar i vår och under inkommande sommar. En preliminär tidtabell för arbetena har publicerats och uppgifterna preciseras vid behov.

Långbrogatan, partiet Östra Kyrkogatan – Gustaf Adolfs gata

 • denna fas startar i april
 • gatupartiet stängs av för trafik medan arbetet pågår
 • Saneringen av Långbrogatan når tisdagen den 26 april korsningen med Västra Kyrkogatan. Korsningsområdet är stängt för trafik medan arbetet pågår.

Långbrogatan, partiet Sundet – Karlebygatan

 • denna fas startar i maj
 • gatupartiet stängs av för trafik medan arbetet pågår

Beläggning av Långbrogatan med plattor, partiet Sundet – Östra Kyrkogatan

 • anbud begärs som bäst
 • arbetet torde börja i maj-juni och vara färdigt på hösten
 • tidtabellen preciseras efter att entreprenören har valts
 • gatupartiet stängs av för trafik medan arbetet pågår

Strandgatan, partiet Långbrogatan – Anders Chydenius gata

 • planeringen inleds i mars-april
 • arbetet torde börja i augusti från Anders Chydenius gata i riktning mot Långbrogatan