Fortsätt till innehållet

Priset Ung i Karleby till erfarenhetsexpertgrupp inom barnskydd Kokemusta Rikkaammat

Priset Ung i Karleby 2023 tilldelas erfarenhetsexpertgruppen inom barnskydd och forumet för kamratstöd Kokemusta Rikkaammat, som har varit verksam i Karleby sedan hösten 2016. Gruppen utvecklar barnskyddet tillsammans med andra unga. Gruppen är aktiv både lokalt och på nationell nivå och ordnar kamratstödsverksamhet för unga och unga vuxna.

Mera information om gruppen Kokemusta Rikkaammat på Soites webbsida