Fortsätt till innehållet

Processen med rekryteringen av stadsdirektör fortskrider

Den rekryteringsgrupp som Karleby stadsstyrelse har utsett har valt sex sökande som går vidare till intervjuer.

Följande personer intervjuas:

  • Marcus Henricson, juris magister
  • Erkki Hirsimäki, förvaltningsmagister
  • Stina Mattila, ekonomie magister
  • Atte Rantanen, ekonomie magister
  • Markus Sjölund, förvaltningsmagister
  • Maria Sorvisto, juris magister

Intervjuer hålls vecka 15. Rekryteringsgrupp informerar följande gång om urvalsprocessens fortsättning efter intervjuerna.