Fortsätt till innehållet

Projektansökan för ekosystemavtalet i Karleby 10.-31.5.

Karleby har ingått ett ekosystemavtal med staten för 2021–2027. Genom avtalssamarbetet utvecklas ekosystem för innovationsverksamheten, dvs. täta samarbetsnätverk skapas, regionala spetsområden stärks och verkningsfullheten av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten ökas. Staten ingår ekosystemavtal med 16 stadsregioner.

Projektansökan för stöd för hållbar tillväxt och livskraft i regionen (AKKE), som verkställer Karlebys ekosystemavtal, pågår 10-31.5.2021. För projektansökningarna har anvisats 100 000 euro i anslag.

 

Närmare ansökningsanvisningar och ytterligare uppgifter (på finska)

Ekosystemavtalet i Karleby