Fortsätt till innehållet

Projektstöd att söka i anknytning till Karlebys ekosystemavtal

Ansökningar om projektstöd i anknytning till ekosystemavtalet kan lämnas in 21.11–19.12.2022. Syftet med ansökningsomgången är att finansiera projekt som varar högst tre år och som stöder insatsområdena i Karlebys ekosystemavtal (batterikemi, cirkulär ekonomi och intelligenta lösningar till stöd för industrin). Sammanlagt finns cirka 500 000 euro i finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) att söka. Projektstöd kan sökas av till exempel en aktör inom forskning, utveckling och innovation, en utbildningsorganisation eller en förening. Ett enskilt företag kan inte söka bidrag som beviljas av landskapsförbundet för utveckling av sin affärsverksamhet.

Det stöd som beviljas kan motsvara högst 60 % av projektets totala kostnader. Den övriga finansieringen består av en självfinansieringsandel och av kommunal eller annan offentlig finansiering.

Karleby stads ERUF-projektansökningsomgång för hållbar stadsutveckling baserar sig på ekosystemavtalet för innovationsverksamheten 2021–2027 mellan staden och staten. Under avtalsperioden utvecklas täta samarbetsnätverk, stärks den regionala spetskompetensen och ökas FUI-verksamhetens verkningsfullhet. Insatsområdena har stakats ut i samarbete med staten och områdets FUI-aktörer. Karlebys strategiska insatsområden är batterikemi, cirkulär ekonomi och intelligenta lösningar till stöd för industrin.

Utlysning av projektstöd och ansökningsblankett på webbplatsen EURA 2021

Ytterligare information om Karlebys ekosystemavtal

Ytterligare information: