Fortsätt till innehållet

Räddningsverkets e-postadresser ändrar

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk har övergått till att använda ett säkerhetsnät. I och med detta ändrar också räddningsverkets e-postadresser. De nya e-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)pelastustoimi.fi.

Av datasäkerhetsskäl förmedlas inte e-post som skickas till tidigare använda adressen med kokkola.fi i slutet automatiskt till den nya adressen.

E-postavsändare ombes beakta den nya adressen och att spara den i sin kontaktlista i e-posten.