Fortsätt till innehållet

Rekryteringen av stadsdirektör fortskrider

Rekryteringsgruppen för Karleby stadsdirektör har intervjuat sex sökande. Utgående från intervjuerna har rekryteringsgruppen beslutat att följande personer kallas till ledarskapsbedömning:

  • Marcus Henricson
  • Stina Mattila
  • Maria Sorvisto