Fortsätt till innehållet

Reparation av skejtplatser inleds vid Roskaruka och Björkhagens familjepark

Renoveringen av skejtplatser i Karleby fortsätter i år vid Roskaruka och Björkhagens familjepark. Arbetet pågår som bäst vid skejtplatsen i Björkhagen och det uppskattas bli färdigt till början av juli. Renoveringen av skejtplatsen vid Roskaruka inleds den 13 juni och arbetet uppskattas vara färdigt i slutet av augusti.

Under reparationsarbetet är dessa skejtplatser ur bruk. Vi informerar skilt om när arbetet är färdigt och skejtplatserna tas i bruk.

Under sommaren finns 11 skejtplatser som är i bruk. Mera info om näridrotts- och skejtplatser finns på stadens webbplats:

Skejtplatser