Fortsätt till innehållet

Resultat från medborgarbudgetering vad gäller parker och idrottsanläggningar

Karleby stad genomförde i början av sommaren 2023 en enkät gällande medborgarbudgetering i enheten Parker och idrottsanläggningar inom sektorn Stadsmiljö.

Genom enkäten hade invånarna möjlighet att budgetera ”produkter” som sammanställts av resultatet från fjolårets enkät. Eftersom budgeten senaste år var begränsad ville man ta fram goda idéer som samlats genom enkäten för ny omröstning och vidare till förverkligande.

På basis av resultaten byggs en ny klätterställning i Granbacksparken i Karleby, en ny rutschbana i Tarmon puisto i Kelviå och en grillplats vid badplatsen i Ryöppä i Ullava. Beroende på väderleksförhållandena är målet att få objekten färdiga ännu i år.