Fortsätt till innehållet

Riksdagsval 2023

Den egentliga valdagen

Själva valdagen är söndag 2 april. Röstningsställena är öppna kl. 9-20. På valdagen får du rösta endast i den vallokal som antecknats för dig i rösträttsregistret och som anges på den anmälan om rösträtt du fått.

Valresultatet fastställs 5 april.