Fortsätt till innehållet

Riksdagsval 2023

Förhandsröstning

Förhandsröstningen i riksdagsvalet ordnas i Finland 22–28.3 och utomlands 22–25.3. I Karleby finns fem förhandsröstningsställen.

Karleby stadshus (Salutorget 5)

  • on-fr 22-24.3.2023 kl. 9-19
  • lö-sö 25-26.3 kl.10-16
  • må-ti 27-28.3 kl. 9-19

Karleby stadsbibliotek (Storgatan 3) och Björkhagens servicecentrum (Mårdgatan 6)

  • on-fr 22-24.3 kl. 10-17
  • lö-sö 25-26.3 kl. 12-15
  • må-ti 27-28.3 kl. 10-17

Kelviå kommundelskontor (Kelviåvägen 24), Lochteå bibliotek (Skogsåkersvägen 2) och Ullava kyrkbys bibliotek (Vionojavägen 29)

  • on-fr 22-24.3 kl. 9-17
  • lö-sö 25-26.3 kl. 12-16
  • må-ti 27-28.3 kl. 9-17

Möjlighet till förhandsröstning ordnas också i sjukhus och verksamhetsenheter inom socialvården som tillhandahåller vård dygnet runt. Förhandsröstningsställen i Karleby är Soite, Furuåsens aktivitetscenter, Kuusikumpu servicehus, Villa Lehto, Emeliehemmet, Pettersborg Servicehem, Sotainvalidien palvelutalo, Tervakartano, Kvikant, Attendos servicehem Aava och Kaarna, Karelia-koti, Rytiliden, Hoitokoti Majakka, Kokkolan Validia-talo, Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu, Kårkulla, servicecentren Leporanta, Lepola och Hopijakumpu samt servicehusen Kurkikartano och Joutsenranta.

Hemmaröstning

Man ska anmäla sig till hemmaröstning på förhand per telefon senast tisdagen den 21 mars 2023 före kl. 16.00, på numret 040 806 5001/Tina Kotka.

Den egentliga valdagen

Själva valdagen är söndag 2 april. Röstningsställena är öppna kl. 9-20. På valdagen får du rösta endast i den vallokal som antecknats för dig i rösträttsregistret och som anges på den anmälan om rösträtt du fått.

Valresultatet fastställs 5 april.