Fortsätt till innehållet

Riksomfattande luftvärnsövning i Lochteå 16–25.5.2023

Luftkrigsskolan och Jägarbrigaden ordnar en riksomfattande luftvärnsövning i Lochteå i maj. I övningen deltar trupper från alla truppförband som ger utbildning inom luftförsvar samt från Flygvapnet och Marinen. Som mest har övningen en styrka på cirka 1500 personer. I övningen ingår flygverksamhet och användning av ammunition. 

Ammunition används i Vattajanniemi i Lochteå ons. 17.5 – lör. 20.5 och detta orsakar skottbuller i Lochteå och Houraati. På grund av skjutning med skarp ammunition ombes boende, semesterboende och andra lämna det farliga området under ons. 17.5 kl. 7.00 – lör. 20.5 kl. 24.00. Det farliga området omfattar de permanenta restriktionsområdena EF R99A, R99B, R122A, R122B, D111A och D111B Lochteå samt Vattajanniemi skjutövningsområde. 

Flygvapnet utför övningar med modellflygplan av klass 2A i Vattajanniemi sön. 21.5 – ons. 24.5, dagligen kl. 7–17. Det farliga området ska vara utrymt under övningen. I övningen används de permanenta restriktionsområdena och farliga områdena EF R99A, R99B, R122A, R122B, D111A och D111B Lochteå samt Vattajanniemi skjutövningsområde. Renögrund (Krunni) hör till det farliga området endast ons. 17.5 kl. 7 – lör. 20.5 kl. 24. 

Verksamhet med jaktplan och helikoptrar kan orsaka flygbuller som avviker från det vanliga på ett mera omfattande område.  

Man kan följa med via webben hur övningarna fortskrider: 

 

 

Mera information: försvarsmaktens websida