Fortsätt till innehållet

Riksomfattande luftvärnsövning ­ i Lochteå 17 – 26.5.2022

Luftkrigsskolan och Pansarbrigaden ordnar en riksomfattande luftvärnsövning i Lochteå i maj. I övningen deltar trupper från alla truppförband som ger utbildning inom luftförsvar samt från Flygvapnet och Marinen. Som mest har övningen en styrka på cirka 1400 personer. I övningen ingår flygverksamhet och användning av ammunition.

Ammunition används ons. 18.5 – lör. 25.5 och detta orsakar skottbuller i Lochteå och Houraati

  • På grund av skjutning med skarp ammunition ombes boende, semesterboende och andra lämna det farliga området under ons. 18.5 kl. 7.00 – lör. 21.5 kl. 24.00.
  • Det farliga området omfattar de permanenta restriktionsområdena EF R99A och R99B, R122A Lochteå samt Vattajanniemi skjutövningsområde.

Flygvapnet utför övningar med modellflygplan av klass 2A i Vattajanniemi sön. 22.5 – tis. 24.5, dagligen kl. 7–16

  • Det farliga området ska vara utrymt under övningen. I övningen används de permanenta restriktionsområdena och farliga områdena EF R99A och R99B, R122A Lochteå samt Vattajanniemi skjutövningsområde.
  • Renögrund (Krunni) hör till det farliga området endast ons. 18.5 kl. 7 – lör. 21.5 kl. 24.

Verksamhet med jaktplan och helikoptrar kan orsaka flygbuller som avviker från det vanliga på ett mera omfattande område.

Försvarsmaktens skjutningar och buller