Fortsätt till innehållet

Röjning av vindfällen efter storm

Under veckoslutet 26-27.3.2022 är starka, byiga nordostliga/nordliga vindar att vänta. De kan eventuellt orsaka skador på trädbeståndet.

 

Vi påminner om betydelsen av försiktighet när vindfällen hanteras:

  • Röjning av vindfällen är ett arbete som kräver särskild expertis. Börja inte röja om det inte är helt nödvändigt, utan lämna arbetet åt professionella.
  • Varje markägare svarar för röjningen av sina egna träd. Röj inte träd i andras ägo. Sågning eller röjning av vindfällen hör inte till allemansrätten.
  • Bedöm riskerna, din egen kunskap och utrustning innan du rör vindfällen eller träd som lutar mot andra träd eller byggnader.
  • Kontakta räddningsverket i omedelbara farosituationer (t.ex. träd som fallit/håller på att falla på en väg, träd som hotar byggnader)
  • Kontakta det lokala energibolagets jour i riskfyllda situationer som har att göra med ledningar eller elektricitet
  • Träd som ligger på marken orsakar inte längre omedelbar fara om de inte röjs oförsiktigt.
  • På stadens mark svarar staden för röjningen av vindfällen. I skogar, parker och längs stigar och leder får vindfällen inte avlägsnas på eget initiativ. Skogstjänster sköter röjningen av dessa träd.

 

  • Meddela om vindfällen i stadens skogar eller parker till skogstjänster. Det är bra att berätta vad som har hänt och var samt om situationen fortfarande orsakar fara. Gör anmälan per e-post till ahti.raina@kokkola.fi eller sänd SMS till numret 044 780 9344
  • Kontakta räddningsverket om träd har fallit över en gata, väg eller cykelväg.
  • På privat mark är det markägarens sak att röja vindfällen.