Fortsätt till innehållet

Röjningen av vattenvegetationen i Sundet fortsätter

Röjningen av vattenvegetationen i Sundet fortsätter sista veckan i augusti. I år var man tvungen att på grund av tidtabellen dela in arbetet i två delar. Målet är att i budgeten 2024 reservera anslag för röjning av vegetationen redan tidigare under vegetationsperioden.