Fortsätt till innehållet

Att möta barn och unga – Sektorsövergripande samarbetsseminarium 1.9

Torsdagen den 1 september 2022 ordnar Karleby stads bildningsväsen i samarbete med Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ett samarbetsseminarium i Karlebysalen i Karleby stadshus. Temat för seminariet är att möta barn och unga. Seminariet riktar sig till yrkespersoner, organisationer och erfarenhetsexperter inom sektorn för undervisning och fostran samt social- och hälsovårdssektorn. I seminariets anföranden tas olika teman upp på ett mångsidigt sätt i anslutning till tjänster som riktas till barn, unga och familjer. Seminariets teman och talare framgår av programbilagan.

I samband med seminariet utdelas Lucina Hagman-priset 2022. Priset delas ut i syfte att föra vidare arvet efter Lucina Hagmans pedagogiska filosofi genom att prisbelöna pedagogiskt arbete som gjorts för att främja jämlik utbildning, jämställdhet och jämlikhet mellan könen samt för att förnya fostran och utbildning.

Seminarieprogram

08.00                 Anmälan och kaffe

                          Stadshusets foajé

 

08.30                 Seminariet öppnas

                          Terho Taarna, bildningsdirektör, Karleby stad

                          Minna Lönnbäck, serviceområdeschef, familjecentertjänster, Soite

 

08.40                 Jos lapsi ei lähde kouluun

                          Jan Weckström, vice rektor, och Tanja Sabel, kurator, statens skolhem, Lagmansgården

                          Kommentaranförande Päivi Kaustinen, ledande socialarbetare, Soite

 

09.20                 Autismikirjon häiriö – huomataanko tyttöjen piirteet?

Hanna Raaska, MD, avdelningsöverläkare, HUS, neuropsykiatriska enheten för barn (på distans)

 

10.00                 Paus

 

10.15                 Mulla ois asiaa”- Lapsen äänen kuuleminen perheen kriisitilanteessa

Katja Myllykangas och Susanna Lindholm, Förbundet för mödra- och skyddshem, Kriisi- ja väkivaltatyönyksikkö Väkevä

 

10.45                 Yhteistyössä tehostettua tukea

                          Kokkolan TCM-pilotti ja tutkimus menetelmän hyvinvointivaikutuksista

                          Minna Maunula, forskare, universitetslektor, Karleby universitetscenter Chydenius

                          Oona Palosaari, utvecklingsarbetare, Soite & Itla

Koulun tehostuvan tuen malli

                          Ronnie Djupsund, chef för svenska undervisningstjänster, Karleby stad

 

11.45                 Utdelning av Lucina Hagman-priset

                          Marjaana Leivo, juryordförande & Terho Taarna, bildningsdirektör

 

12.00                 Lunch (på egen bekostnad)

                          restaurang Coccolita i stadshuset

 

13.00                 Lapsi keskiössä

                          Pia Salonen, specialvårdorganisationernas förbund Ehjä rf & erfarenhetsexperter

 

13.45                 ADHD-piirteiden tunnistaminen ja huomioiminen arjen ympäristössä

                          Fiia Takio, psykolog, HUS (på distans)

 

14.30                 Katse tulevaisuuteen: Opiskeluhuolto siirtyy hyvinvointialueelle – mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?

Debattörer Minna Lönnbäck, serviceområdeschef, Soite

                          och Mika Sarkkinen, utvecklingschef, Karleby stad

                         

14.50                 Avslutande diskussion

Diskussionen leds av Terho Taarna, bildningsdirektör

 

15.00                 Seminariet avslutas