Fortsätt till innehållet

Saneringen av bron Punainen silta vid Sundmun startar

Saneringen av bron Punainen silta för gång- och cykeltrafik startar nästa vecka (vecka 33). Bron, som även är känd under namnet Pususilta, är en förbindelse mellan Beckbruket och området för Sundmuns båthus. Bron är avstängd för trafik under saneringen.

Enligt planer slutförs saneringen av bron före utgången av året. Man är också beredd på överraskningar i samband med iståndsättningen av den skyddade bron. ”I samband med saneringen förnyas bland annat brons stödkonstruktioner och korsbjälkar. Reparationsbehoven preciseras när arbetet inletts, men de borde inte påverka saneringens tidsschema”, konstaterar arbetschef Mikko Takkula.

Under saneringen styrs gång- och cykeltrafik över Sundet bland annat via bron vid Hållhagens bottendamm.