Fortsätt till innehållet

Saneringen av Långbrogatan fortskrider – trafikarrangemang på Storgatan

Saneringen av Långbrogatan fortskrider. Onsdagen den 17 november fortsätter arbetet vid korsningen av Storgatan och därför stängs Storgatan tillfälligt för genomfart. Storgatan är avstängd för fordonstrafik med undantag av körning till tomterna, service- och räddningstrafik samt distributionstrafik. Trafikarrangemangen återgår till de normala så fort som möjligt.

Även fotgängare och cyklister uppmanas beakta de avvikande trafikarrangemangen på Fabriksgatan. Fordon kan tillfälligt köra via området framför biblioteket vid körning från Storgatan.

 

Körning till tomterna

Storgatan på avsnittet Torggatan – Långbrogatan:

  • bara service-/distributionstrafik tillåts
  • servicekörning till och från tomterna via Torggatans korsning

Storgatan på avsnittet Järnvägsgatan – Långbrogatan:

  • körning till tomterna och servicetrafik tillåts
  • Gatuavsnittet Järnvägsgatan – Fabriksgatan enkelriktat, utgående trafik styrs längs Fabriksgatan till Östra Kyrkogatans korsning (tillfälligt arrangemang på gågatan framför biblioteket).
  • Gatuavsnittet Fabriksgatan – Långbrogatan tillfälligt dubbelriktat, ingen parkering på gatan. Körning till tomterna och servicetrafik från Järnvägsgatan längs Storgatan, utgående trafik styrs längs Fabriksgatan till Östra Kyrkogatans korsning (tillfälligt arrangemang på gågatan framför biblioteket).