Fortsätt till innehållet

Saneringen av Långbrogatan fortskrider – trafikarrangemang på Strandgatan

Saneringen av Långbrogatan fortskrider. Tisdagen den 2 november börjar arbetet i korsningen av Strandgatan och Strandgatan stängs tillfälligt för genomfart. Strandgatan är avstängd för fordonstrafik med undantag av körning till tomterna, service- och räddningstrafik samt distributionstrafik. Trafikarrangemangen återgår till de normala så fort som möjligt.

Körning till tomterna

  • Strandgatan på avsnittet Torggatan – Långbrogatan: körning till tomterna tillåts, gatuavsnittet är tillfälligt dubbelriktat
    • Körning till och från tomterna via Torggatans korsning.
  • Strandgatan på avsnittet Långbrogatan – (Segeln) – Riststrandgatan: körning till tomterna tillåts, gatuavsnittet är tillfälligt dubbelriktat
    • Körning till och från tomterna via Riststrandgatans korsning.