Fortsätt till innehållet

Saneringen av Långbrogatan fortskrider

Dagvattensaneringen på Långbrogatan fortskrider enligt planen. Storgatan kan användas igen som normalt. Långbrogatan är avstängd för fordonstrafik på avsnittet Storgatan – Östra Kyrkogatan i ca två veckor.  Efter det fortsätter arbetet på Östra Kyrkogatan (avsnittet Långbrogatan – Fabriksgatan).