Fortsätt till innehållet

Saneringen av Långbrogatan inleds vecka 39

Saneringen av Långbrogatan startar vad gäller dagvatten och vattenledningen på avsnittet Sundbron – Östra Kyrkogatan.  Gatuarbetsonråde fortskrider ett kvarstet taget till korsningen vid Fabriksgatan.

Den planerade arbetsstarten är vecka 39 (sista veckan i september). Arbetsfasen fortsätter till slutet av året. Eventuella arkeologiska grävningar kan fördröja tidsschemat.

Vi försöker trygga körningen till tomterna, service- och räddningstrafik samt distributionstrafik, men avbrott förekommer när arbetet har förskridit till tomtanslutningarna.