Fortsätt till innehållet

Saneringen av Röda bron färdig en månad i förtid

Saneringen av den så kallade Röda bron, som förenar Beckbruket och båthusen vid Sundmun blir färdig ungefär en månad tidigare än väntat. Bron, som också kallas Pususilta, kan användas för gång- och cykeltrafik torsdagen den 30 november kl. 16. Saneringen inleddes i mitten av augusti.

Bron är skyddad av Museiverket och saneringen gjordes som stadens eget arbete. Arbetschef Mikko Takkula är nöjd över att reparationen har löpt smidigt. ”Bron är ett viktigt objekt i stadsbilden. Vi värnar omsorgsfullt om kulturarvet vid Sundmun och bron är en viktig del av området. Den är också en del av en viktig led för gång- och cykeltrafik och används flitigt året runt”, konstaterar Takkula.

Även om bron kan användas igen finns det mycket att göra nästa sommar. ”Räcket målas vitt och undersidan av bron tjäras på traditionellt vis. Detta arbete väntar på varmare tider”, berättar Takkula. Också lederna till bron beläggs i maj 2024.