Fortsätt till innehållet

Saneringen av Strandgatan börjar

Saneringen av Strandgatan inleds tisdagen den 16 augusti på avsnittet Anders Chydenius gata – Långbrogatan. Arbetet uppskattas vara slutfört före slutet av året, ytbeläggningsarbetet och asfaltbeläggningen slutförs 2023.

  • Arbetet inleds på avsnittet Anders Chydenius gata – Borgmästaregatan. Arbetet påverkar trafiken och gatuparkeringen. Fastigheter och affärer nås till fots.
  • Fotgängare och cyklister ombeds använda den grusbelagda leden för gång- och cykeltrafik vid Sundet. På avsnittet Borgmästaregatan – Långbrogatan är avsikten att hålla lederna för gång- och cykeltrafik öppna på bägge sidor om gatan

Arbetet framskrider senare till korsningsområdet vid Torggatan och vidare mot Långbrogatan. Om ändringar i trafikarrangemangen informeras skilt.