Fortsätt till innehållet

Sju personer sökte inom utsatt tid tjänsten som Karleby stadsdirektör

Sju personer sökte inom utsatt tid tjänsten som Karleby stadsdirektör.

De sökande är

  • Basnet Suraj, Helsinki. Tutkinto: Education, Heutada School of Management
  • Hirsimäki Erkki, Helsinki. Hallintotieteiden maisteri
  • Kaitainen Juuso, Lahti. –
  • Lågland Samuel, Kokkola. Ylioppilas
  • Mattila Stina, Kokkola. Kauppatieteiden maisteri
  • Sjölund Markus, Tampere. Hallintotieteiden maisteri
  • Soukka Sirpa, Kalajoki. Kauppatieteiden lisensiaatti

 

Den arbetsgrupp som Karleby stadsstyrelse utsett för rekryteringen sammanträder måndagen den 20 mars kl. 14.00 för att besluta om urvalsprocessens fortsättning. Vi informerar om ärendet efter arbetsgruppens möte.