Fortsätt till innehållet

Skolornas hösttermin börjar den 9 augusti

I höst börjar 579 nya ettor sin skolstig i Karleby.

Förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och eftermiddagsverksamheten som ordnas av Karleby stad börjar på onsdag den 9 augusti 2023. Skolorna börjar i regel kl. 9.00, men skolorna informerar eleverna och vårdnadshavarna närmare om skolstarten på skolornas webbplats eller i Wilma.

Gymnasiet, yrkesgymnasiet och vuxengymnasiet

Skolarbetet i gymnasieutbildningen för unga börjar kl. 9.00 i Kokkolan suomalainen lukio och kl. 10.00 i Karleby svenska gymnasium.

Gymnasiestudierna för de studerande i årskurs 2 och 4 i yrkesgymnasiet börjar den 9 augusti 2023 kl. 10.00 i yrkesgymnasiets lokaler. Studierna för de studerande i årskurs 1 och 3 i yrkesgymnasiet börjar enligt schemat för den yrkesinriktade utbildningen.

Kvällsundervisningen vid Kokkolan aikuislukio börjar måndagen den 14 augusti 2023 kl. 17.00 i Kokkolan suomalainen lukios lokaler.

Anmälan till vuxengymnasiet kan göras till rektor Jonna Finell (tfn.:  044 780 9620, e-post: jonna.finell@kokkola.fi).