Fortsätt till innehållet

Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

Förbudet mot att hålla fjäderfän utomhus, som utlyses varje vår, trädde i kraft den 8 februari. Skyddsåtgärden pågår till slutet av maj och syftar till att förhindra att fågelinfluensa smittar från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur. Utehållningsförbudet tidigarelades redan i fjol från mars till februari på grund av det fortsatt dåliga fågelinfluensaläget i Europa.

Under den tid utehållningsförbudet pågår (8.2.–31.5.) ska fjäderfä och andra fåglar antingen hållas inomhus eller så ska deras utehägn vara helt och hållet ingärdat och täckt med ett tillräckligt finmaskigt nät eller motsvarande. Syftet med skyddet är att hindra att fågelinfluensa sprider sig under vårflyttningen från vilda fåglar till fåglar som hålls som husdjur, men det skyddar också fåglarna mot andra smittsamma sjukdomar, såsom Newcastlesjuka eller salmonella.

Om fjäderfä eller andra fåglar har tillträde till ett utehägn som skyddats på ovan nämnt sätt, ska en anmälan om saken lämnas i förväg till den lokala kommunveterinären. Skyddsbestämmelserna gäller inte friflygningar från duvslag, ratiter (bl.a. strutsar och emuer) eller djurparker. Utehållningsförbudet gäller husdjursgårdar och andra permanenta djurutställningar.

Om symptom som tyder på fågelinfluensa, onormal dödlighet eller ändringar i produktionen, konstateras hos fjäderfä eller andra fåglar ska en anmälan om saken omedelbart lämnas till kommunveterinären eller länsveterinären. Minskad vatten- och foderförbrukning eller äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensainfektion. Vid behov sänder tjänsteveterinären in prover till Livsmedelsverket för undersökning.

För mer information, besök Livsmedelsverkets webbplats.