Fortsätt till innehållet

Småhustomter tillgängliga för professionella byggare

Karleby stad ger professionella byggare och byggherrar (byggfirmor och andra som idkar byggverksamhet som huvudsyssla) möjligheten att ansöka om kvarter för bostadsbyggande. Byggandet kan inledas sommaren 2021:

Kvarter för byggande i bolagsform:

  • kvarter 108-2 (APP, e=0,50), Vikåbergsvägen, 18 343 m2
  • kvarter 164-4 (AP, e=0,30), Mitterstbackgränden, 3 334 m2
  • kvarter 251-42 (AP, e=0,25), Morkullevägen, 9 185 m2.

Alla kvarter är avsedda för bostadsbyggande i bolagsform och de överlåts endast genom försäljning. Professionella byggare kan också ansöka om egnahemshus- och parhustomter som erbjudits tidigare. Ansökningarna behandlas i stadsstyrelsen.

Ytterligare information: Matti Kivistö, matti.kivisto@kokkola.fi, tfn 044 780 9343

Anvisningar för ansökan

Av ansökan ska framgå följande uppgifter som också kommer att utgöra kriterier vid valet av sökande som tomterna beviljas till:

  • byggnadstyp
  • situationsplan (skiss) 1:500
  • fasadskisser 1:200
  • illustrationer
  • tidsplan för genomförandet av projektet

Vid ansökan om flera tomter ska tomterna ställas i preferensordning.

Ansökan ska lämnas in senast 31.5.2021 till Karleby stads registratur på adressen kokkola@kokkola.fi

Kartor över områdena