Fortsätt till innehållet

Snäppet svalare lönade sig – i en del av stadens enheter minskade energikonsumtionen med över 10 %

Karleby stad deltar i den riksomfattande kampanjen Snäppet svalare. Målet med kampanjen är att få minst 75 % av finländarna att spara energi och att på lång sikt uppnå en bestående lägre energikonsumtion.

I januari kan man redan tydligt se inbesparingen i stadens enheter. Jämfört med tidigare år har energikonsumtionen minskat i medeltal 6–10 procent, beroende på funktionerna. Undervisningens och småbarnspedagogikens enheter har särskilt utmärkt sig i energisparkampanjen. I deras enheter är temperaturgränserna enligt lag högre än i andra offentliga lokaler. En avsevärd del av inbesparingarna har uppstått genom att man förbättrat kylapparaternas energieffektivitet, ställt in hustekniken och varit allmänt energimedvetna i vardagen.

”Vi har många skolor och daghem. I denna skala har små åtgärder i enskilda objekt stor verkan och inbesparingar sker inom hela organisationen. Det gläder mig att vi har kunnat ta i bruk åtgärder som förbättrar energieffektiviteten utan att det tär på tjänsterna” säger stadsmiljödirektör Nina Kujala.

Daghemsföreståndare Sanna Forslund vid daghemmet Koivurinne konstaterar att de största konkreta ändringarna har gjorts när kylapparater som nått slutet sin livslängd har ersatts med mera energieffektiva motsvarande och traditionella lysrör har ersatts med led-belysning. ”Vår verksamhet är rätt traditionell – vi vistas ute mycket och när det är blött före torkar vi kläder i torkskåpen under dagen. Vi har inte prutat på användningen av dem och energimedvetenheten inom småbarnspedagogiken betyder inte annars heller kalla lokaler eller mörka daghem. Naturligtvis lär vi oss tillsammans med barnen att släcka onödiga ljus och att undvika att slösa med energi.”

 

När kampanjen började förband sig staden till tre konkreta energispargärningar. På kort sikt har den effektivaste varit att sänka temperaturgränsen för varmvattnet från 58 grader till 55 grader. Denna åtgärd har haft stor inverkan på fastigheternas energikonsumtion.

I stadens organisation har för att spara energi också gått in för att effektivera kommunikationen om ämnet till kommuninvånarna och de anställda. Dessutom har energimedvetenhet gjorts till en del av vardagen i den grundläggande utbildningen och gymnasierna. I upphandlingar och byggande har energieffektiviteten redan länge varit en fast del av verksamheten.