Fortsätt till innehållet

Sökande till tjänsten som ekonomidirektör för Karleby stad

Fyra personer sökte tjänsten som ekonomidirektör inom utsatt tid, 14.3.2022 kl. 15:

Oksanen Pia, PM, EM (redovisning), Helsinfors

Savela Juha, ekonom (redovisning), jur. kand., Esbo

Tornikoski Mikko, EM (redovisning och finansiering), Karleby

Vehkaoja Henrik, EM (produktionsekonomi), Vasa

Stadsstyrelsen har utsett en arbetsgrupp som bereder rekryteringen av den nya ekonomidirektören. Nuvarande ekonomidirektör Jari Saarinen går i pension i slutet av september.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med ansvarsområdets verksamhet. Av den sökande förutsätts omfattande kunskaper inom ekonomiförvaltning, kännedom om offentlig förvaltning och förmåga till strategiskt tänkande. Dessutom förutsätts ett initiativrikt och långsiktigt grepp i arbetet samt god interaktionsförmåga.

Enligt stadens språkbestämmelser bör stadens högsta tjänstemän inneha fullständiga kunskaper i det ena inhemska språket och minst goda skriftliga och muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.