Fortsätt till innehållet

Staden påminner ägare till enskilda vägar och gårdsvägar om ansökan om snöröjning

Karleby stad påminner ägare till enskilda vägar och gårdsvägar om ansökan om snöröjning. Om inget väglag har grundats för en enskild väg och det finns fast bosättning längs den ska om snöröjning anhållas skilt.

Ansökningstiden går ut 30 juni varje år. Ansökningsblanketten fylls i elektroniskt. Det finns en direkt länk till blanketten på stadens webbplats (länk nedan).

Staden genomför snöröjning på enskilda vägar enligt grunderna nedan:

  • Den enskilda vägen som ska snöröjas är belägen på Karleby stads område utanför detaljplaneområde och är snöröjningsbar
  • Den enskilda vägen som ska snöröjas är en infartsväg för fast bosättning.
  • Den enskilda vägen som ska snöröjas är minst 70 m lång. Vägens längd mäts från den snöröjda vägen till platsen där den fast bosatta fastighetens gårdsplan börjar.
  • Nya ansökningar om snöröjning ska lämnas in årligen senast den 30 juni.
  • Om fastigheten blir obebodd eller inte längre används för fast bosättning ska om detta omedelbart meddelas skriftligt till stadens vägmästare.

Aktuellt (uppdaterat 28.6.2022)

  • För ett vägavsnitt, som tillhör ett väglag för enskild väg, behöver ingen skild ansökan om plogning göras för säsongen 2022-2023.
  • När det gäller nya enskilda vägar ska ansökan om plogning lämnas in till staden senast den 30.6.2022.
  • När det gäller gårdsvägar som fyller kriterierna för plogning ska om vinterplogning för säsongen 2022-2023 ansökas senast den 30.6.2022. 

 

Mera information