Fortsätt till innehållet

Staden påminner om förberedelser för elavbrott i hemmen – infoblad delas ut till hushållen i Karleby under trettondagshelgen

Karleby stad och Mellersta Österbottens räddningsverk har sammanställt ett infoblad om förberedelser för elavbrott till hushållen. Infobladet delas ut till hemmen under trettondagshelgen i Karleby stamstad, Kelviå, Lochteå och Ullava.

Infobladet publiceras på tre språk: svenska, finska och engelska. ”I vår vardag är vi på många sätt beroende av elektricitet och därför är det bra att förbereda sig på elavbrott” konstaterar stadens marknadsförings- och kommunikationschef Päivi Korpisalo. ”Det finns gott om information om ämnet både i media och på olika aktörers webbsidor. Med denna myndighetsinformation strävar vi efter att nå också de kommuninvånare som inte är aktiva på nätet. Samtidigt fungerar infobladet som en minneslista och som stöd för beredskapen för oss alla.”

Vikarierande räddningschef Antti Kätevä uppmuntrar hemmen att förbereda sig i god tid. ”Kom i håg att ett elavbrott i sig inte är en nödsituation. Förberedelser för olika störningssituationer borde vara en del av det normala livet. Tips på förberedelser och anvisningar för till exempel 72 h reservförråd hittar du till exempel på webbsidan 72timmar.fi.”

På webbsidan kokkola.fi/säkerhet har vi dessutom samlat kontaktuppgifter, aktuell information och länkar till olika webbplatser och anvisningar.

Mer om säkerhet