Fortsätt till innehållet
Rakentaja pitelee matkapuhelinta kädessään

Stadens företagarenkät kan besvaras 15.9–22.10.

Företagarvänlighet är ett av de centrala målen i Karleby stadsstrategi. Staden genomför årligen en företagarenkät tillsammans med KOSEK för att utreda hur nöjda företagarna är med tjänster som främjar stadens näringsliv.

Syftet med enkäten är att ta reda på vad som skulle göra Karleby till en ännu bättre plats för företagare och vilka som är de viktigaste utvecklingsobjekten ur näringslivets och företagandets synvinkel. Ett särskilt tema i årets enkät är klimatärenden. Via enkäten kan man också ge öppen respons.

”Dialogen med företagen är livsviktig med tanke på stadens utveckling. I år vill vi också höra företagens förväntningar vad gäller klimatsamarbete och uppnåendet av koldioxidneutralitetsmålet 2035”, berättar utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Företagarenkäten 2023 kan besvaras 15.9–22.10.

Bland alla som deltar i enkäten lottar vi ut två upplevelsepaket till teatern för två personer.

Svara på enkäten här!