Fortsätt till innehållet

Stadsdirektörsvalet går vidare till stadsfullmäktige

Karleby stadsfullmäktige väljer stadsdirektör under sitt möte 22.5.2023. Stadsstyrelsen lägger fram ett förslag att stadsfullmäktige väljer stadsdirektör. Fullmäktigegrupperna får tillfälle att höra sökandena före stadsfullmäktiges möte 22.5.

Utgående från intervjuerna går följande personer vidare till ledarbedömning: juris magister Marcus Henricson, ekonomie magister Stina Mattila och juris magister Maria Sorvisto.

Tjänsten som stadsdirektör tillsätts från 1.9.2023 för en period på sju år och en prövotid på sex månader tillämpas. Valet är villkorligt tills den som valts till tjänsten lämnar in ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Stadsdirektörstjänsten söktes av:

 • student Mikko Ahonen
 • juris magister Marcus Henricson
 • förvaltningsmagister Erkki Hirsimäki
 • student Juuso Kaitaluoma
 • student Samuel Lågland
 • ekonomie magister Stina Mattila
 • magister i militärvetenskaper Ilkka Pentikäinen
 • ekonomie magister Atte Rantanen
 • juris magister Maria Sorvisto
 • ekonomie licentiat Sirpa Soukka
 • förvaltningsmagister Markus Sjölund
 • student Verner Vähätalo