Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktige 13.6.

Karleby stadsfullmäktige sammanträder måndag 13.6. Sammanträdet börjar undantagsvis redan kl. 16.00 och kan följas på distans via stadens webbplats www.karleby.fi.

På sammanträdets föredragningslista finns bland annat bokslutet, revisionsberättelsen, utvärderingsberättelsen och personalrapporten för 2021.

Fullmäktige behandlar på måndag också flera ärenden som gäller planläggning och markanvändning. På föredragningslistan finns godkännande av detaljplanen för Kronporten samt beslut om prissättning och överlåtelse av tomterna på området, försäljning av tomtdel på adressen Topeliusgatan 5 till Kokkola Terästalo Oy, och köp av försvarsmaktens tidigare depåområde av LSK Business Park Oy.

Fullmäktige beslutar också om arrende av ett markområde till Umicore Finland Oy.

Fullmäktige behandlar också det tillfälliga utskottets framställning av återkallandet av fullmäktiges presidium.

Sammanträdets föredragningslista