Fortsätt till innehållet
Puheenjohtajan nuija ja asiakirjapino
Fotograf: Mostphotos

Stadsfullmäktiges sammanträde 15.2.

Stadsfullmäktige sammanträder mån 15.2. kl. 18.00. Du kan följa med sammanträdet via länken . Länken öppnas 30 minuter före sammanträdets början.

Länken och föredragningslist.