Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktiges sammanträde må 15.11

Fullmäktige sammanträder måndagen den 15 november för att behandla bland annat budgeten 2022 och ekonomiplanen 2023-2024.

I budgetförslaget beräknas inflödet av skatter uppgå till ca 210 miljoner euro. Fastighetsskatten för stadigvarande bostadsbyggnader sjunker, de övriga skattesatserna hålls oförändrade. Investeringarna uppgår som helhet i netto till ca 18 miljoner euro. De största enskilda investeringsprojekten utgörs av byggande och reparation av trafikleder samt skolor och daghem.

Sammanträdet börjar exceptionellt redan kl. 13.00.

  • På grund av epidemiläget samlas bara sammanträdesdeltagarna i Karlebysalen.
  • Man kan följa sammanträdets livesändning på stadens YouTube-kanal samt i stadshuset i representationslokal Oppistan.
  • Länken till sändningen öppnas ca kl. 12.45.
Bekanta dig med föredragningslistan och budgetförslaget!