Fortsätt till innehållet

Stadshusets huvudingång är ur bruk

Stadshusets huvudingång mot torget är ur bruk fr.o.m. 11.6.2024 på grund av byte av dörrar. Enligt uppskattning tar bytet två veckor. Under den här tiden är stadshusets huvudingång vid Ämbetsgränd.