Fortsätt till innehållet

Stadsstrategin 2022 – 2025 fortskrider i stadsstyrelsen

Karleby stadsstyrelse sammanträder måndagen den 24 januari. På sammanträdet behandlas bl.a. godkännandet av stadsstrategin som beretts under hösten. Utöver stadsfullmäktige har även personal, kommuninvånare och andra intressentgrupper deltagit i beredningen av strategin. Centrala teman i den nya strategin är en stad som utvecklas ekonomiskt, socialt och ekologiskt på ett hållbart sätt. Insatsområden för den nya strategiperioden är företagsvänlighet, upplevelser och barnvänlighet.

Föredragningslista 24.1.2022 (på finska)