Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen 3.10.2022

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde på måndag om arrangemangen kring förhandsröstningen i riksdagsvalet 2023. Förhandsröstningen i valet ordnas 22–28 mars och den egentliga valdagen är söndag 2 april.

Det finns sammanlagt fem förhandsröstningsställen i Karleby. Valreklam utomhus koncentreras till närheten av förhandsröstningsställena.

  • Karleby stadshus
  • Karleby stadsbibliotek
  • Björkhagens servicecentrum
  • Kelviå kommundelskontor
  • Lochteå bibliotek
  • Ullava kyrkbys bibliotek.

Förhandsröstning ordnas också i anstalter.

 

Protokoll 3.10.2022 (på finska)