Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen beslutade om uppdelning av bildningssektorn

Karleby bildningssektor delas upp i två sektorer från och med 1.9.2024: sektorn för undervisning och fostran samt kultur- och fritidssektorn.

Organisationsreformen motsvarar nämndstrukturen som förnyades 2022. De uppgifter som tidigare hört till bildningsnämnden fördelades då mellan två nämnder:

  • Nämnden för undervisning- och fostran som omfattar undervisningstjänster och småbarnspedagogik.
  • Kultur-och fritidsnämnden som omfattar kultur-, musei-, biblioteks-, idrotts- och ungdomstjänster.

I och med organisationsreformen leds sektorn för undervisning och fostran av direktören för undervisning och fostran. Kultur- och fritidssektorn leds av kultur- och fritidsdirektören.

Stadsstyrelsens protokoll (på finska) 15.1.