Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen sammanträder igen måndag 30.8

På sammanträdets föredragningslista finns bl.a. grundande av en arbetsgrupp för utredning av bildningens nämndstruktur, portföljbildning och försäljning av Ridantie 12, Karleby Idrottspark Ab:s lägesrapport, ekonomirapport för januari-juli samt val av ledamöter till koncern- och stadsutvecklingssektionen, Mellersta Österbottens och Jakbostadsområdets räddningsnämnd och Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd.

Bekanta dig med föredragningslistan (på finska)