Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsens beslut 11.4

Stadsstyrelsen godkände ändringen av detaljplanen för tidigare Kyrkbackens skolas tomt på Kyrkbacken. Tomten gränsar i norr och öst till Karleby sockenkyrka, församlingshemmet och museiområdet, i syd och väst till Skolvägen och Kronobyvägen. Ändringen av detaljplanen möjliggör byggandet av det planerade nya daghemmet på området.

På sammanträdet godkändes även överlåtelsen av tomten till Såggatan 7 genom arrende i 30 år. Staden ämnar sälja det på tomten i slutet av 1800-talet byggda huset, känt som Matruusi Hammarin talo eller Tuomisen talo inklusive gårdsbyggnader. Objektets säljs genom slutet auktionsförfarande. Intresserade köpkandidater kan ansöka om att få delta i auktionen genom att skicka in sin deltagaranmälan inklusive planer senast 16.5 .

Beslutet att sälja Lochteås gamla kommungård till den som lagt det högsta budet i auktionen flyttades för behandling senare på våren.

Till stadens representanter i uppbådsnämnden 2022 valdes Marlen Timonen (ersättare Stina Mattila) och Janne Jukkola (ersättare Timo Sillanpää). Det föreslås att stadsstyrelsens ordförande Sari Innanen blir medlem i skatterättelsenämndens sektioner 14 och 15 för verksamhetsperioden 2023–2027.

Sammanträdets protokoll (på finska)