Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsens beslut 28.3.2022

Stadsstyrelsen godkände under sitt möte på måndag stranddetaljplanen för Tankar. Planen går vidare till behandling i stadsfullmäktige. Detaljplaneändringen för området söder om Karleby kyrka (f.d. Kyrkbackens skola) togs bort från föredragningslistan.

Stadsstyrelsen utnämnde bland ledamöterna i stadsstyrelsen följande kontaktpersoner för professurerna vid Karleby universitetscentrum Chydenius:

  • pedagogik: Emilia Teerikangas
  • informationsteknologi: Minna Koskela
  • handelsvetenskaper: Sari Innanen
  • tillämpad kemi: Oliver Pietilä
  • socialt arbete: Virpi Karhu

Stadsstyrelsen antecknade för kännedom uppdateringarna i den allmänna delen av stadens beredskapsplan. Likaså antecknade stadsstyrelsen för kännedom att vattenverksdirektören mottagit tjänsten och fastställde valet. Stadsstyrelsen godkände också ett principbeslut om grundande av en utlokaliserad flyktingförläggning för personer som flytt kriget i Ukraina.

Pöytäkirja 28.3.