Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsens sammanträde 30.1.

Stadsstyrelsen beslutar under sitt sammanträde på måndag om inledande av en detaljplaneändring som gäller Halkokari allaktivitetshus.

Planområdet omfattar Halkokarin koulus tomt samt det avsnitt av Halkokarivägen (norr om tomten) och Glasmästarvägen (söder om tomten) som gränsar till tomten.

En planändring behövs för att man på tomten ska kunna bygga Halkokari allaktivitetshus som ersätter den nuvarande skolbyggnaden. Två referensplaner har gjorts för projektet. I den ena referensplanen placeras förundervisningen och grundskolans årskurser 1–9 i allaktivitetshuset och i den andra dessutom ett daghem.

I samband med planläggningen undersöks byggnadsytan, exploateringsgraden och våningshöjden, säkerställs en tillräcklig skyddszon mellan allaktivitetshuset och bosättningen och säkerställs en tillräckligt stor gårdsplan och trygga trafikarrangemang.

 

Kaupunginhallituksen esityslista 30.1.