Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsens sammanträde 5.9.

På sitt sammanträde måndag 5.9 kommer stadsstyrelsen att besluta bl.a. om byte av markområden med Karleby kyrkliga samfällighet. I samband med bytet av markområden överförs Torsö sommarhems nuvarande arrendeområde samt en tomtdel i Soldatskär till den kyrkliga samfälligheten. Staden får i sin tur ett grönområde på cirka 9 500 m2 i Soldatskär.

Läs föredragningslistan här