Fortsätt till innehållet

Stängningen av idrottsanläggningar och avbrottet i hobbyverksamheten förlängs till 1.6

Karleby följer den regionala COVID-19- myndighetsgruppens rekommendationer och avbrottet i hobbyverksamheten för såväl vuxna som barn förlängs till 1.6.

Också stadens motions- och hobbylokaler samt konditionssalar hålls stängda till 1.6. Bokade turer ställts in och den hobbyverksamhet som staden ordnar för barn och unga har avbrutits. Uteidrottsplatser får användas men man måste iaktta begräsningarna för sammankomster och coronasäkerhetsanvisningarna. Staden rekommenderar att man inte använder omklädningsrummen.

Stadshuset och kommundelkontoren hålls stängda till 1.6. Kundbetjäningen fungerar per telefon och e-post samt via elektroniska kanaler. Förhandsröstningen i kommunalvalet ordnas enligt den på förhand angiven tidtabellen.