Fortsätt till innehållet

Störning i vattendistributionen i Storby allaktivitetshus

Uppdatering 23.10.2023 kl. 11.15: reparationen är gjord och vatten igen kan användas som vanligt.

På torsdag morgon 19.10 konstaterades en störning i vattendistributionen i den äldre delen av Storby allaktivitetshus (byggd 2017). Orsaken till störningen var en trasig värmeväxlare för varmt tappvatten. Växlaren har nu stängts av från systemet.

Hälsoinspektionen har tagit prover av det kalla och varma tappvattnet. Felet repareras som bäst och värmeväxlaren byts ut. Reparationen uppskattas vara färdig senast på måndag 23.10.

I den äldre delen av fastigheten används varken kallt eller varmt vatten som dricksvatten eller till matlagning innan värmeväxlaren har bytts ut. Fastighetens vattenförsörjning sker med tillfälliga arrangemang och rent dricksvatten finns att tillgå. Felet påverkar inte husets värmesystem.

De som har verksamhet i fastigheten har meddelats om felet omedelbart när det uppdagades. Vi informerar nästa gång om ärendet när reparationen är gjord och vatten igen kan användas som vanligt.