Fortsätt till innehållet

Störning i vattendistributionen vid Hakalahden koulu

I Hakalahden koulus fastighet konstaterades en störning i vattendistributionen på tisdag morgon 8.3. Orsaken till störningen är en skadad värmeväxlare för hushållsvatten. Värmeväxlaren har nu isolerats från systemet. Felet åtgärdas och hälsoövervakningen tar nödvändiga prov av det kalla hushållsvattnet. Skolan meddelar dem som arbetar i byggnaden när situationen har åtgärdats och vattnet kan användas.

Eleverna, vårdnadshavarna och personalen har blivit informerade genast efter att felet uppdagades. Skolans vattenförsörjning sköts med tillfälliga arrangemang och rent dricksvatten finns till hands. Situationen påverkar inte skolans värmesystem.