Fortsätt till innehållet

Störning vid Storträsk ungdomsgård

Natten mellan 19-20.10 inträffade en störning vid Storträsk ungdomsgård. Vid tidpunkten övernattade unga vid ungdomsgården, vilket ingick i ungdomstjänsters program för höstlovsveckan. Cirka 25 unga som går i årskurs 7–9 och ungdomsledare deltog.

Under småtimmarna hade en utomstående person kommit till ungdomsgården. Personen hade betett sig på ett sätt som kunde upplevas som hotfullt och hen hade haft sönder ungdomslokalens ljudanläggningar. Personen avlägsnade sig på order av en ungdomsledare och polis kallades till platsen. Situationen var snabbt över och nödvändiga säkerhetsanmälningar har gjorts.

Den oförutsedda händelsens förlopp utreds närmare som bäst. Störningen skedde i ett rum där en del av de unga som deltog befann sig. Händelsen har behandlats med alla unga som deltog i övernattningen och deras vårdnadshavare har fått information om det skedda. Ungdomstjänster erbjuder också samtalshjälp till de unga och deras vårdnadshavare.

Ungdomsdirektör Pia Fraktman konstaterar att händelsen var mycket beklaglig och oförutsedd. Händelseförloppet utreds för att man i fortsättningen ska kunna undvika motsvarande. Samtidigt bedöms också behovet av fortsatta åtgärder.